Záměr prodeje Bytového domu Lysolajské údolí č. p. 25, postaveného na pozemku parc. č. 280