ZÁMĚR na pronájem obecního majetku - nemovitost na adrese Lysolajské údolí č.p. 119