Záměr na pronájem obecního majetku - Lysolajské údolí č. p. 119