ZÁMĚR na pronájem obecního majetku - část pozemku parc. č. 262/1 označená jako č. 262/23 a 262/24