ZÁMĚR na pronájem obecního majetku - část pozemku parc. č. 208