Záměr na prodej obecního majetku - pozemky p. č. 456/3 a 456/4 v k.ú. Lysolaje