Zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Holyně