Výzva k protokolárnímu převzetí lesní hospodářské osnovy