Výpis přijatých usnesení ze 20. zasedání ZMČ - 6. 9. 2021