Výpis přijatých usnesení z 16. zasedání ZMČ - 18. 1. 2021