Usnesení o odročení dražebního jednání - podíl Luďka Maredy na pozemku parc. č. 570 k. ú. Lysolaje