Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 126 EX 132/06-58