Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce "Operační program Praha - pól růstu