Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na pracování lesního hospodářského plánu (LHP