Sdělení o dokončení obnovy kat. operátu a zahájení řízení o námitkách - k.ú. Čakovice