Program na podporu projektů 2020 - zlepšení stavu životního prostředí hl.m.Prahy