Počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Lysolaje pro volební období 2018 - 2022