Opatření obecné povahy - Ochranná pásma letiště Vodochody