Návrh opatření o změně záplavového území, Litovicko-Šárecký potok a přítok Lysolajský potok