NAŘÍZENÍ PRIMÁTORA hl. m. Prahy - Zákaz vstupu, pobytu a pohybu občanů hl. m. Prahy bez cohrany dých