Konkurzní řízení na funkci reditele/ředitelky MŠ Beranov-Dolní Chabry