Informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl.m.Prahy