Informace o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby s názvem „ Přeložka SKAO (s