Dolina-město jinak: změna ÚR ROZHODNUTí-oprava zřejmé nesprávnosti