Zveřejnění návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje