Zveřejnění návrhu ročního rozpočtu na rok 2016 Městské části Praha-Lysolaje