Zveřejnění návrhu ročního rozpočtu na rok 2013 Městské části Praha - Lysolaje