Výpis přijatých usnesení - 13. zasedání ZMČ 13.6.2012