Výpis přijatých usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MČ