Výpis přijatých usnesení ze 16. zasedání ZMČ 12.12.2012