Výpis přijatých usnesení ze 17. zasedání ZMČ 27.2.2013