Výpis přijatých usnesení z 18. zasedání ZMČ - 10.4.2013