Výpis přijatých usnesení z 19. zasedání ZMČ - 5.6.2013