Výpis přijatých usnesení z 20. zasedání ZMČ - 4.9.2013