Výpis přijatých usnesení z 21. zasedání ZMČ - 9.10.2013