Výpis přijatých usnesení z 22. zasedání ZMČ - 11.12.2013