Výpis přijatých usnesení z 24. zasedání ZMČ - 12.3.2014