Výpis přijatých usnesení z 25. zasedání ZMČ - 14.5.2014