Výpis přijatých usnesení z 26. zasedání ZMČ - 25.6.2014