Výpis přijatých usnesení z 27. zasedání ZMČ - 27.8.2014