Výpis přijatých usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání ZMČ - 5.11.2014