Výpis přijatých usnesení z 5. zasedání ZMČ - 22. 7. 2015