Výpis přijatých usnesení ze 6. zasedání ZMČ - 14.10.2015