Výpis přijatých usnesení ze 7. zasedání ZMČ - 25.11.2015