Výpis přijatých usnesení ze 8. zasedání ZMČ - 9.12.2015