Výpis přijatých usnesení z 9. zasedání ZMČ - 30.12.2015