Výpis přijatých usnesení z 12. zasedání ZMČ - 29.6.2016