Výpis přijatých usnesení z 11. zasedání ZMČ - 25. 5. 2016