Výpis přijatých usnesení z 14. zasedání ZMČ - 12.10.2016