Výpis přijatých usnesení z 15. zasedání ZMČ - 14. 12. 2016